Závislost radioaktivity na druhu a tloušťce vrstvy stínicího materiálu

Závislost naměřeného počtu pulzů na tloušťce vrstvy a druhu materiálu

Stínicí materiál

Ovládání
Pozice

Měření Časový interval Doba od začátku intervalu
Průběžný počet pulzů Předchozí naměřené hodnoty
GM1: Počet pulzů – zářič
GM2: Počet pulzů – pozadí
Záznam dat

Výběr záznamu
Stínicí materiál

 

[CNW:Counter]

 

 

Autoři úloh: Lustig, F., Brom, P., Dvořák, J. (2011)