Seminář
Úvod cíl a realizace projektu
Vzdálená laboratoř
Laboratoř ke studiu radioaktivity
Fotogalerie experimentu
Odkazy, materiály a informace o využití radioaktivity

Úvod k projektu

Projekt „Vzdálená školní laboratoř pro studium radioaktivity“ umožňuje studium radioaktivity prostřednictvím internetové technologie. Umožňuje prostřednictvím Internetu přistupovat do laboratoře s reálnými experimenty z jaderné fyziky prostým zadáním WWW adresy (http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz). Sledování experimentů s radioaktivními prvky je zprostředkováno „komukoliv, kdekoliv a kdykoliv“ z libovolného počítače na Internetu přes standardní prohlížeč, jako např. Internet Explorer či Mozilla Firefox, aj. Studenti, učitelé i veřejnost mají možnost monitorovat přírodní radioaktivní pozadí, ale i aktivně ovládat experiment, který studuje závislost množství záření na vzdálenosti od zářiče, resp. závislost množství záření na druhu a tloušťce vrstvy stínícího materiálu. Experimenty lze sledovat on-line kamerou.

Vzdálená školní laboratoř pro studium radioaktivity zpřístupňuje, ozřejmuje a popularizuje problematiku radioaktivity. Umožňuje školám, dětem i dospělým bezpečně pracovat s radioaktivním zářením, umožňuje experimentovat na poměrně složitých pomůckách, které nejsou dostupné všem školám. Cílem jsou badatelské aktivity se vzdálenými experimenty z radioaktivity. Nechtěli bychom, aby se úlohy využívaly jako povinné úkoly, či laboratorní úlohy ve škole. Učitelé, studenti i veřejnost by měli mít možnost si ověřit a vyzkoušet pracovat s přírodní i umělou radioaktivitou. Všechny tři experimenty mají proto i podrobné zpracování, které má usnadnit méně zkušeným, resp. i nefyzikálním uživatelům si vše samostatně (příp. podle podrobných pokynů) odzkoušet.

Vzdálená školní laboratoř pro studium radioaktivity by neměla nahradit lokální experimenty (např. se soupravou GAMABETA 2007). Studenti i veřejnost by měli mít možnost nejdříve si vyzkoušet základní dovednosti s nějakými detektory radioaktivního záření na živo. A následně pak ve Vzdálené laboratoři pro studium radioaktivity (http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz) si odzkoušet náročnější měření a zpracování. Počítač zde za nás vykoná desítky, stovky i tisíce měření, která mají statistický charakter a kde větší soubor naměřených dat poskytuje lepší výsledky. Takovéto vzájemné propojení tradičních měření, vzdálených měření, resp. ještě virtuálních experimentů s multimediálním internetovým textem je základem nového pojetí výuky – integrovaného e-learningu.

Vzdálená školní laboratoř pro studium radioaktivity však může být alternativou nějaké experimentální soupravy (např. GAMABETA 2007) pro ty, kteří mají před radioaktivitou respekt, či dokonce strach. Umožňuje 100% bezpečně (přes Internet) reálně pracovat s radioaktivními zářiči.

Vlastní experiment je sestaven z bezpečných školních pomůcek: souprava GAMABETA 2007, systém ISES a software ISES Web Control pro vzdálené experimenty. Vzdálená laboratoř s experimenty je umístěna na MFF UK Praha, vznikla za podpory Nadace ČEZ a „virtuálně“ bez omezení patří všem uživatelům Internetu – krásná moderní myšlenka!

 

Cíl projektu

 • Hlavním cílem bylo spustit vzdálenou laboratoř s non-stop přístupem ke vzdáleným experimentům:
  • Monitorování přírodního radiačního pozadí.
  • Závislost radioaktivity na vzdálenosti od zářiče.
  • Závislost radioaktivity na druhu a tloušťce vrstvy stínicího materiálu.
 • Dalším cílem bylo vypracování didaktické podpory k těmto experimentům. Laboratorní úlohy mají zadání úkolů, postup měření, ale i podrobné ukázkové zpracování v programu MS Excel, neboť tabulkové, statistické i grafické zpracování je v těchto úlohách již trochu složitější.
 • S projektem spustit WWW stránky.
 • Prezentace a publikace na konferencích v ČR.
Realizace projektu

Projekt „Vzdálená školní laboratoř pro studium radioaktivity“ vznikl na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011 s přispěním Nadace ČEZ (smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STE 07_11). Z prostředků nadace byla hlavně pořízena kompletní aparatura pro vzdálené studium radioaktivity (souprava GAMABATA 2007, měřicí aparatura ISES včetně programu ISES WEB Control pro vzdálené řízení experimentů a počítač).

Hlavním výstupem projektu jsou:

 • Tři non-stop přístupné vzdálené laboratorní úlohy:
  • Monitorování přírodního radiačního pozadí.
  • Závislost radioaktivity na vzdálenosti od zářiče.
  • Závislost radioaktivity na druhu a tloušťce vrstvy stínicího materiálu.
 • Dalším výstupem jsou WWW stránky http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz s metodickou podporou.
 • Součástí projektu byla i propagace na konferencích:
  • Počítač ve škole 2011, Nové Město.
  • SCO 2011, Brno.
  • Veletrh nápadů 2011, Olomouc.
  • ICTE 2011, Rožnov pod Radhoštěm.

Publikační výstupy projektu:

Výstupem projektu jsou i dvě publikace podpořené Nadací ČEZ:
Na projektu spolupracovali:

 • doc. RNDr. František Lustig, CSc.
 • Mgr. Pavel Brom
 • Mgr. Jiří Dvořák
 • studenti MFF UK Praha

 

`