Usměrňovač
Schéma
Jednocestný usměrňovač     Dvoucestný usměrňovač
 
Ovládání experimentu
Typ usměrňovače
 
Frekvence signálu
Filtrační kondenzátory C1, C2, C3, C4
Zatěžovací rezistory R1, R2, R3, R4
Záznam dat
Export dat
Kamera